Εναλλακτικοί τρόποι ακρόασης του σταθμού

Εαν το blog του σταθμού απ’όπου μας ακούτε παρουσιάσει τεχνικό θέμα,
εναλλακτικά μας ακούτε απο το application της σελίδας στο facebook, αλλα και απο αυτη τη διεύθυνση
s2.stream.radio98fm.org:8000/radiofragmata

Α/Α Ραδιόφωνο Ραδιοφράγματα