Σφαίρα στο μυαλό της εξουσίας

Τετάρτη 8/2 στις 18:00 η Σφαίρα στο μυαλό της εξουσίας θα έχει θέμα την δράση των Επαναστατικών Πυρήνων, μέρος Β.

Κάθε καρδιά και ένας επαναστατικός πυρήνας : η ιστορία των Επαναστατικών Πυρήνων, η δομή και η δράση τους , η διεθνής πτέρυγα , η εκστρατεία για τους πρόσφυγες, και η ανοιχτή επιστολή προς την RAF.

Συντονιστείτε για να μας ακούσετε στο http://radiofragmata.espivblogs.net/
Ελεύθερες φωνές γκρεμισμένες φυλακές!!!